24Gold International AB (publ)

På begäran har styrelsen beslutat att förlänga erbjudandet till 18 december 2014. Missa inte chansen att teckna preferensaktier i 24Gold!

Emission i 24Gold

Till årsskiftet kommer 24Gold International AB (publ) förutsatt lyckad emission att fusioneras med 24Money Group AB (publ) och blir då holdingbolag i betaltjänst- och valutaväxlingskoncernen 24Money. 24Gold International genomför därför en riktad emission och ger dig som inlåningskund hos oss möjlighet att nu teckna preferensaktier!

24Gold International blir 24Money Group

24Gold International där du är inlåningskund har lämnat ett erbjudande till 24Money Group att först förvärva 24Money Group och därefter fusionera bolagen. I samband med fusionen byter 24Gold International namn till 24Money Group och blir holdingbolag i en bolagsstruktur som förutom inlåning och handel med ädelmetaller även erbjuder bland annat betaltjänster, valutaväxling, konsumentkrediter och money transfer samt finansieringslösningar. Mer om 24Money kan du läsa på www.24money.se.

Vårt unika erbjudande till dig som sparkund

24Gold International kommer till årsskiftet bli holdingbolag i betaltjänst- och valutaväxlingskoncernen 24Money. Förutom finansieringslösningar, säljer koncernen i franchisingkonceptet 24Money enkla och prisvärda betal- och valutaväxlingstjänster online och över disk i butik till konsumenter i storstad och glesbygd. Som inlåningskund erbjuder 24Gold International dig nu att konvertera ditt sparkapital till preferensaktier i Bolaget.

Fördelarna med att konvertera ditt sparande till preferensaktier är flera:

  • Få en högre avkastning på sparkapitalet.
  • Upplupen ränta på sparkapitalet kapitaliseras direkt vid tecknande av preferensaktier
  • Möjlighet att investera ytterligare kapital till 12% årlig avkastning.
  • Möjlighet att utnyttja investeraravdraget med 50% skatteavdrag.
  • Preferensaktien har en årlig avkastning på 12%, vilket är högre än genomsnittlig avkastning för i synnerhet marknadsnoterade preferensaktier.
  • Inget krångel med inbetalningar vid teckning, 24Money Payments AB åtar sig att sköta konverteringen i sin helhet genom fullmakt från kunden.
  • Förtur till 24Moneys kunderbjudande som till exempel spar- och investeringsprodukter.
  • Marknadsnotering är planerad under 2015. Detta komma att innebära att preferensaktiens värde ökar.
  • Vid en fullgjord emission och efter fusion är det Bolaget och styrelsens avsikt att dela en del av aktieinnehavet i EasyTelecom inför EasyTelecoms kommande marknadsnotering.

Ladda ned teaser, memorandum och teckningsanmälan

24Gold International Teaser & Teckningsanmälan

24Gold International Memorandum